THÔNG BÁO NỘP BÁO CÁO ĐỀ TÀI NCKH CỦA SV

THÔNG BÁO

 
1. Sinh viên tham gia NCKH năm 2018, nộp về VPK cơ sở 2:
- 01 bản Báo cáo tổng kết đề tài (hướng dẫn kèm theo)
- 01 bản Poster A0
2. Thời gian nộp: 8 – 9h00 ngày 07/05/2018
3. Thời gian báo cáo (dự kiến): 7h30 ngày 08/05/2018
  Hướng dẫn trình bày báo cáo NCKH các bạn xem trong mục Hỗ trợ sinh viên/Biểu mẫu hoặc tại đây


Tin tức liên quan


Design by BTMEDIA.VN