Thông báo: Trường Đại học Mở Hà Nội tuyển sinh 383 chỉ tiêu đào tạo trình độ thạc sỹ đợt 2 năm 2019

Thông báo: Trường Đại học Mở Hà Nội tuyển sinh 383 chỉ tiêu đào tạo trình độ thạc sỹ đợt 2 năm 2019

Nhằm tạo điều kiện cho một số thí sinh ở xa đã đăng ký thông tin nhưng chưa nộp đủ hồ sơ đăng ký dự thi, Trường Đại học Mở Hà Nội thông báo gia hạn nộp hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ với các nội dung sau:

1. Thời hạn nộp hồ sơ: 17h00 ngày 09/12/2019

2. Các ngành được gia hạn

- Công nghệ điện tử

- Công nghệ Viễn thông

- Quản trị kinh doanh

- Luật kinh tế

- Công nghệ Sinh học

- Công nghệ thông tin

- Ngôn ngữ Anh

- Kế toán
https://hou.edu.vn/tin-tuc/443/thong-bao-truong-dai-hoc-mo-ha-noi-tuyen-sinh-383-chi-tieu-dao-tao-trinh-do-thac-sy-dot-2-nam-2019.html?fbclid=IwAR0ESqY6mLqRklv_0ZHN7mWYYUVsY8vYOjA_05bkkvv9Q7fMS7j8GlcAenQ

Tin tức liên quan


Design by BTMEDIA.VN