Cuộc thi Olympic Tin học, Tiếng Anh không chuyên lần thứ IX, năm 2020


Cuộc thi Olympic Tin học, Tiếng Anh không chuyên lần thứ IX, năm 2020

  
Căn cứ kế hoạch số 630/KH-ĐHM ngày ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Trường Đại học Mở Hà Nội v/v tổ chức Cuộc thi Olympic Tin học, Tiếng Anh không chuyên lần thứ IX, năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 713/QĐ-ĐHM ngày 25 tháng 2 năm 2020 về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi Olympic Tin học, Tiếng Anh không chuyên lần thứ IX, năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội
Ban Tổ chức ban hành Thể lệ cuộc thi Olympic Tin học, Tiếng Anh không chuyên lần thứ IX, năm 2020, cụ thể như sau:

Cuộc thi được tổ chức theo ba vòng:

▶️ Vòng sơ loại: 02/05/2020
▶️ Vòng loại: 10/05/2020
▶️ Vòng chung kết: 15,16/05/2020
Chi tiết xem tại: http://olympic.hou.edu.vn

Tin tức liên quan


Design by BTMEDIA.VN