Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021 

Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021 được Chính phủ phát động với chủ để "Đảm bảo an ninh nguồn nước trong cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng"
Các thông điệp:
- Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021
- Nước sạch và vệ sinh mang lại cuộc sống, sức khỏe chho tất cả mọi người
- Đảm bảo đủ nước sạch cho người dân vùng bị ảnh hưởng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn
- Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch góp phần kiểm soát dịch bệnh
- Sử dụng nước sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường vì một Việt Nam khỏe mạnh
- Nước là tài nguyên hữu hạn, hãy sử dụng nước một cách tiết kiệm, hiệu quả vì một tương lai bền vững
- Cộng đồng chung tay bảo vệ và giám sát chất lượng nguồn nước
- Bảo vệ nguồn nước là bảo vệ chính cuộc sống chúng ta
- Mỗi người, mỗi ngày hãy làm một việc tốt để giữ gìn vệ sinh môi trường

Hưởng ứng Tuần lễ QG nước sạch năm 2021
Tin tức liên quan


Design by BTMEDIA.VN