Thông báo sinh viên đăng ký tham gia NCKH, năm học 2021-2022

Thông báo sinh viên đăng ký tham gia NCKH, năm học 2021-2022 tại đây

Thời gian và hình thức đăng ký 
- Thông tin đăng ký: theo mẫu gửi kèm.
- Hình thức đăng ký: đăng ký với giáo viên Cố vấn học tập của lớp.
- Thời hạnđăng ký: đến ngày 06/08/2021.
 
Tin tức liên quan
 • KẾ HOẠCH HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2015
  Thực hiện kế hoạch hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học (NCKH) năm 2015 của Viện Đại học Mở Hà Nội, Ban Chủ nhiệm khoa Công nghệ Sinh học xin thông báo tới toàn thể sinh viên lịch tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2015 như sau:
 • KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2015-2016
  Thực hiện kế hoạch hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học (NCKH) năm học 2015-2016 của Viện Đại học Mở Hà Nội, Ban Chủ nhiệm khoa Công nghệ Sinh học thông báo tới các sinh viên đã đăng ký tham gia hoạt động này lịch thực hiện như sau
 • ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2016-2017
  THÔNG BÁO (V/v: Đăng ký thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2016-2017) Thực hiện kế hoạch hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học (NCKH) năm học 2016-2017 của Viện Đại học Mở Hà Nội, Ban Chủ nhiệm khoa Công nghệ Sinh học thông báo tới toàn thể sinh viên lịch đăng ký đề tài...
 • THÔNG BÁO THAM DỰ HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
  THÔNG BÁO THAM DỰ HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC   Thể lệ tham dự: sinh viên tất cả các khóa, có thể dùng đề tài tốt nghiệp hoặc không, sinh viên chưa đăng ký trước đây có thể đăng ký bổ sung. Ngày nộp: 27/04/2017, tại cơ sở 2 (nộp 1 quyển báo cáo, 1 poster in trên khổ A0) Ngày báo cáo:05/05/2017 Yêu cầu quyển báo...
 • THÔNG BÁO (V/v sinh viên đăng ký tham gia NCKH, năm học 2019-2020)
  Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động NCKH của trường Đại học Mở Hà Nội, khoaCông nghệ Sinh họcthông báo về việc đăng ký xét chọn danh mục đề tài NCKH của sinh viên, năm học 2019 – 2020, như sau: 1. Thành phần tham dự Toàn thể sinh viên khoa Công nghệ sinh học, Ưu tiên và khuyến khích sinh viên lớp 16-01 và 16-02tham...


Design by BTMEDIA.VN