Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2021
Ngày 16/08/2021, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Mở Hà Nội đã họp và thông qua "Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2021" áp dụng đối với 17 ngành đào tạo đại học chính quy tổ chức xét tuyển năm 2021 
Tin tức liên quan


Design by BTMEDIA.VN