THÔNG BÁO VỀ HỘI THẢO QUỐC GIA "ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG CHẾ BIẾN, BẢO QUẢN VÀ PHÁT TRIỂN THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE CON NGƯỜI"
Dự kiến được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 08/12/2021.
HỘI THẢO là diễn đàn tập hợp các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên và các doanh nghiệp tham gia giao lưu, chia sẻ kết quả nghiên cứu, định hướng chiến lược phát triển khoa học trong lĩnh vực liên quan đến công nghệ thực phẩm, đặc biệt trong lĩnh vực chế biến và thực phẩm bảo vệ sức khỏe của con người.
Các tiểu chủ đề của HỘI THẢO bao gồm:
• Công nghệ gene, protein và vật liệu mới trong lĩnh vực thực phẩm
• Ứng dụng công nghệ sinh học trong phát triển thực phẩm bảo vệ sức khỏe
• Ứng dụng công nghệ sinh học trong chế biến và bảo quản thực phẩm
Các mốc thời gian cần lưu ý:
- Nộp tóm tắt tham luận: trước ngày 15/9/2021
- Nộp toàn văn tham luận: trước ngày 15/10/2021
- Thông báo chấp nhận tham luận: trước ngày 21/11/2021
- Đăng ký tham dự HỘI THẢO: trước ngày 26/11/2021
Email nhận tham luận và đăng ký tham dự HỘI THẢO: foodbiotech.conf@hou.edu.vn
Truy cập website của HỘI THẢO để biết thêm chi tiết: http://conf.hou.edu.vn/


  
   
Tin tức liên quan


Design by BTMEDIA.VN