Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân - sinh viên dành cho sinh viên ĐHCQ giữa khóa và cuối khóa năm học 2021 - 2022
Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân - sinh viên dành cho sinh viên ĐHCQ giữa khóa và cuối khóa năm học 2021 - 2022

1. Đối với sinh viên giữa khóa ( dành cho sinh viên năm 2 và 3)
 -  Thời gian học: 7h30 - 11h30 ngày 21/11/2021
 - Thời gian thi: 14h - 17h ngày 5/12/2021

2. Đối với sinh viên cuối khóa:
 -  Thời gian học: 7h30 - 11h30 ngày 26/12/2021
 - Thời gian thi: 8h - 17h ngày 9/1/2022

Chi tiết kế hoạch tại đây
Tin tức liên quan


Design by BTMEDIA.VN