Thông báo mở các lớp học kỳ phụ, cải thiện điểm, chuyên ngành phụ
 VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC
___________________
 

KẾ HOẠCH

V/v: Mở các lớp học kỳ phụ, học cải thiện điểm, chuyên ngành phụ
          Để đảm bảo tiến độ học tập cho kỳ học tiếp theo đối với sinh viên lớp tín chỉ K12, K13, K14. Văn phòng khoa thông báo mở các lớp học kỳ phụ, học cải thiện điểm và chuyên ngành phụ cho sinh viên, các môn học như sau:
  1. Các môn học của lớp kỳ phụ và cải thiện điểm (cho các khóa 12-14)
TÊN MÔN HỌC
Toán 1
(3TC)
Lý 1
(2TC)
Hóa ĐC
(2TC)
Hóa HC
(2TC)
Toán 2
(3TC)
Hóa Lý
(3TC)
Hóa PT
(2TC)
Sinh TB
(2TC)
Xác suất
(2TC)
KT Nhiệt
(2TC)
Lý 2
(2TC)
KT Điện
(2TC)
Cơ UD
(3TC)
Anh 1
(3TC)
Anh 2
(3TC)
Anh 3
(3TC)
Vẽ KT
(3TC)
Quá trình2
(3TC)
ĐKTĐ
(2TC)
CN Enzym
(2TC)
PPPT
(2TC)
CN Protein
(2TC)
HC từ TV
(2TC)
KT Gen
(2TC)
Anh CN1
(2TC)
K.sinh
(2TC)
XLNT
(2TC)
KT CLSP
(2TC)
Độc tố
(2TC)
Mô TB
(2TC)
ATSH
(2TC)
Hóa sinh
(4TC)
Vi sinh
(3TC)
Tối ưu
(2TC)

ĐULM

(2TC)
  1. Các môn chuyên ngành (dành cho các sinh viên đăng ký học chuyên ngành phụ của  khóa 12)
  Chuyên ngành Số tín chỉ
I NHÓM NGÀNH CNSH THỰC PHẨM 13
  Công nghệ các sản phẩm từ sữa 2
  Công nghệ các sản phẩm từ thịt cá (1 TC Thực hành) 3
  Công nghệ các sản phẩm từ rau quả 2
  Phụ gia thực phẩm 2
  Tiếng anh chuyên ngành CNSH thực phẩm 2
  Thực tập/Kiến tập nhận thức/Đồ án môn học 2
II NHÓM NGÀNH CNSH Y - DƯỢC 13
  Sinh lý học người và động vật 2
  Miễn dịch học và công nghệ sản xuất vacxin 2
  Công nghệ sản xuất và ứng dụng sinh phẩm chẩn đoán (1 TC thực hành)   3
  Công nghệ tế bào động vật 2
  Tiếng anh chuyên ngành CNSH sinh y - dược 2
  Thực tập/Kiến tập nhận thức 2
III NHÓM NGÀNH CNSH MÔI TRƯỜNG 13
  Công nghệ vi sinh vật môi trường (1 TC thực hành) 3
  Công nghệ xử lý chất thải rắn và khí thải 2
  Nguyên lý sản xuất sạch hơn 2
  Kinh tế môi trường 2
  Thực tập/Kiến tập nhận thức/Đồ án môn học 2
  Tiếng anh chuyên ngành CNSH môi trường 2
IV NHÓM NGÀNH CNSH NÔNG NGHIỆP 13
  Kỹ thuật gen thực vật (1 TC thực hành) 3
  Công nghệ sản xuất phân bón vi sinh 2
  Công nghệ trồng nấm ăn và nấm dược liệu 2
  Công nghệ thuốc trừ sâu vi sinh 2
  Kiến tập nhận thức 2
  Tiếng anh chuyên ngành CNSH nông nghiệp 2
  1. Điều kiện học cải thiện điểm: sinh viên có điểm tổng kết môn học đạt trên 5,0 và dưới 7,0
  2. Thời gian học: dự kiến bắt đầu từ ngày 22/06/2015
  3. Thời gian thi: dự kiến từ ngày 27/07/2015 đến ngày 31/07/2015
  4. Học phí:  170.000đ / 1 Tín chỉ
  5. Sinh viên nộp tiền (gặp cô Thoa) và đăng ký danh sách tại VPK ( gặp cô Hương) bắt đầu từ ngày 25/05/2015 đến hết ngày 30/05/201.
Ghi chú: Căn cứ vào số lượng đăng ký của sinh viên, Khoa sẽ công bố các môn " Có " hoặc " Không " tổ chức học.
 
                                                                                     PHÓ CHỦ NHIỆM KHOA
                                                                                   
 
 
 
                                                                                          TS. Phạm Thị Tâm        
Tin tức liên quan


Design by BTMEDIA.VN