Thông báo lịch nghỉ hè và lịch học kỳ phụ
VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

V/v: Lịch hoạt động hè năm học 2014-2015

          Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Viện Đại học Mở Hà Nội và Khoa Công nghệ Sinh học.
          Khoa Công nghệ Sinh học xin thông báo lịch hoạt động hè năm học 2014-2015 như sau:
·         Thời gian nghỉ hè của sinh viên năm học 2014-2015:từ ngày 30/6/2015-10/8/2015
·         Sinh viên các lớp kỳ phụ:
+ Dự kiến lịch học: đến hết ngày 20/7/2015
+ Dự kiến lịch thi kỳ phụ: từ  16/7-1/8/2015
Lịch thi chính thức của học kỳ phụđược công bố tại website của Khoa Công nghệ Sinh học từ ngày 14/7/2015.
Kết thúc thời gian nghỉ hè,sinh viên có mặt tại cơ sở 2 để đăng ký khối lượng học tập cho kỳ I năm học 2015-2016. Thời gian đăng ký khối lượng học tập: từ ngày 10/8-15/8/2015.
Từ ngày 17/8/2015, sinh viên bắt đầu năm học 2015-2016 theo thời khoá biểu được đăng tải trênwebsite của Khoa.
                                                                                                                                                  Ban CNK
Tin tức liên quan


Design by BTMEDIA.VN