Sinh viên dự lễ ký kết hợp tác với trường ĐH Tel Aviv - Israel
Ngày 30/11/2015 khoa CNSH tổ chức lễ ký kết hợp đồng đào tạo với đoàn chuyên gia từ Israel gồm: Giám đốc quỹ phát triển do thái, đại diện trường ĐH Tel aviv-Israel.
Nội dung: Giới thiệu học bổng thạc sĩ tại Israel, Tuyển dụng sinh viên đào tạo ngắn hạn 1 năm (gồm lương +học bổng), nghề nghiệp và các nghiên cứu liên quan đến ngành Công nghệ Sinh học.
Khoa cử mỗi lớp ĐH 12 được đăng ký 15 sinh viên, những lớp ĐH còn lại 5 sinh viên, ưu tiên những sinh viên có học lực khá, tiếng Anh khá.
Danh sách các lớp đăng ký với lớp trưởng nộp cho cô Dinh vào ngày 27/11 qua email: phamdinhcnsh@hou.edu.vn
Địa điểm tham dự: Tại hội trường A, cơ sở 1. Thời gian: 10h, ngày 30/11/2015
Tin tức liên quan


Design by BTMEDIA.VN