Khoa Công nghệ Sinh học hợp tác đào tạo với Israel
Tin tức liên quan
  • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THỰC HÀNH NÔNG NGHIỆP TẠI ISRAEL NĂM 2016
    Nằm trong khuôn khổ liên kết đào tạo giữa Trường Viện Đại Học Mở Hà Nội và Trung Tâm Đào tạo Nông nghiệp Quốc tế Arava – Israel. Khoa Công Nghệ Sinh Học triển khai chương trình hợp tác đào tạo và thực hành nông nghiệp tại ISRAEL cụ thể như...


Design by BTMEDIA.VN