KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2015-2016
Thực hiện kế hoạch hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học (NCKH) năm học 2015-2016 của Viện Đại học Mở Hà Nội, Ban Chủ nhiệm khoa Công nghệ Sinh học thông báo tới các sinh viên đã đăng ký tham gia hoạt động này lịch thực hiện như sau:
-        Thời gian nộp báo cáo đề tài: từ ngày 15/5- 20/5/2016.
-         Nơi nộp báo cáo: Văn phòng cơ sở II Khoa Công nghệ Sinh học.
-         Hình thức trình bày báo cáo: theo mẫu đính kèm (bao gồm 01 báo cáo toàn văn, 01 poster)
-         Dự kiến thời gian tổ chức Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa: từ ngày 25/5/2016.
Khoa Công nghệ Sinh học đề nghị các sinh viên đã đăng ký đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học thực hiện đúng thời hạn và hình thức nêu trên. Các trường hợp thực hiện không đúng kế hoạch và quy định đều không được xem xét. 
Xem thêm
Tin tức liên quan


Design by BTMEDIA.VN