ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2016-2017
Thực hiện kế hoạch hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học (NCKH) năm học 2016-2017 của Viện Đại học Mở Hà Nội, Ban Chủ nhiệm khoa Công nghệ Sinh học thông báo tới toàn thể sinh viên lịch đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học như sau:
-         Thời gian đăng ký đề tài: từ ngày 04/9-14/9/2016.
-          Hình thức đăng ký: Lớp trưởng các lớp tổng hợp danh mục đề tài đăng ký thực hiện năm học 2016-2017 (theo mẫu đính kèm) và nộp về văn phòng cơ sở II Khoa Công nghệ sinh học.
-         Dự kiến thời gian xét duyệt đề tài: từ tuần 15-20/9/2016.
xem tiếp
Tin tức liên quan


Design by BTMEDIA.VN