ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2016-2017
Thực hiện kế hoạch hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học (NCKH) năm học 2016-2017 của Viện Đại học Mở Hà Nội, Ban Chủ nhiệm khoa Công nghệ Sinh học thông báo tới toàn thể sinh viên lịch đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học như sau:
-         Thời gian đăng ký đề tài: từ ngày 04/9-14/9/2016.
-          Hình thức đăng ký: Lớp trưởng các lớp tổng hợp danh mục đề tài đăng ký thực hiện năm học 2016-2017 (theo mẫu đính kèm) và nộp về văn phòng cơ sở II Khoa Công nghệ sinh học.
-         Dự kiến thời gian xét duyệt đề tài: từ tuần 15-20/9/2016.
xem tiếp
Tin tức liên quan
 • KẾ HOẠCH HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2015
  Thực hiện kế hoạch hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học (NCKH) năm 2015 của Viện Đại học Mở Hà Nội, Ban Chủ nhiệm khoa Công nghệ Sinh học xin thông báo tới toàn thể sinh viên lịch tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2015 như sau:
 • KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2015-2016
  Thực hiện kế hoạch hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học (NCKH) năm học 2015-2016 của Viện Đại học Mở Hà Nội, Ban Chủ nhiệm khoa Công nghệ Sinh học thông báo tới các sinh viên đã đăng ký tham gia hoạt động này lịch thực hiện như sau
 • THÔNG BÁO THAM DỰ HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
  THÔNG BÁO THAM DỰ HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC   Thể lệ tham dự: sinh viên tất cả các khóa, có thể dùng đề tài tốt nghiệp hoặc không, sinh viên chưa đăng ký trước đây có thể đăng ký bổ sung. Ngày nộp: 27/04/2017, tại cơ sở 2 (nộp 1 quyển báo cáo, 1 poster in trên khổ A0) Ngày báo cáo:05/05/2017 Yêu cầu quyển báo...
 • THÔNG BÁO (V/v sinh viên đăng ký tham gia NCKH, năm học 2019-2020)
  Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động NCKH của trường Đại học Mở Hà Nội, khoaCông nghệ Sinh họcthông báo về việc đăng ký xét chọn danh mục đề tài NCKH của sinh viên, năm học 2019 – 2020, như sau: 1. Thành phần tham dự Toàn thể sinh viên khoa Công nghệ sinh học, Ưu tiên và khuyến khích sinh viên lớp 16-01 và 16-02tham...


Design by BTMEDIA.VN