Lịch thi năm học 2016-2017
Lịch thi Đợt I- Kỳ I năm học 2016-2017
Lịch thi Đọt II-Kỳ I năm học 2016-2017, lần 2
Lịch thi kiểm tra tiếng Anh 2 đầu vào
Lịch thi Đợt I- Kỳ II năm học 2016-2017
Lịch thi tiếng Anh CDR t3-2017, danh sách phòng thi tiếng Anh CDR 
Lịch thi tiếng Anh CB2+ TT Hồ Chí Minh năm học 2016-2017
Design by BTMEDIA.VN