Cuộc thi Olympic Tin học, Tiếng Anh không chuyên lần thứ VI, năm 2017
VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
BTC CUỘC THI OLYMPIC
TIN HỌC, TIẾNG ANH
KHÔNG CHUYÊN NĂM 2017
 

(Dự thảo)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2017
 

THỂ LỆ
Cuộc thi Olympic Tin học, Tiếng Anh không chuyên lần thứ VI, năm 2017

 
Căn cứ kế hoạch số 24/KH-ĐHM ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Viện Đại học Mở Hà Nội về việc Tổ chức cuộc thi Olympic Tin học, Tiếng Anh không chuyên lần thứ VI, năm 2017;
Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-ĐHM ngày 17 tháng 02 năm 2017 về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi Olympic Tin học, Tiếng Anh không chuyên lần thứ VI, năm 2017 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội;
Ban Tổ chức ban hành Thể lệ cuộc thi Olympic Tin học, Tiếng Anh không chuyên lần thứ VI, năm 2017 và có hiệu lực trong khi tổ chức kỳ thi.
1.   Đối tượng tham gia kỳ thi:
Sinh viên đang theo học tại Viện Đại học Mở Hà Nội
Những trường hợp sau không thuộc đối tượng dự thi:
-          Sinh viên năm thứ 3, thứ 4 của Khoa Công nghệ Thông tin;sinh viên đã từng đạt giải Nhất, Nhì, Ba tại các cuộc thi Tin học trong quá trình học Đại học từ cấp Trường trở lên không được dự thi môn Tin học.
-          Sinh viên năm thứ 3, thứ 4 của Khoa Tiếng Anh; sinh viên đã từng đạt giải Nhất, Nhì, Ba tại các cuộc thi Tiếng Anh trong quá trình học Đại học từ cấp Trường trở lên không được dự thi môn Tiếng Anh. xem tiếp

Tin tức liên quan


Design by BTMEDIA.VN