THÔNG BÁO THAM DỰ HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

THÔNG BÁO THAM DỰ HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 
Thể lệ tham dự: sinh viên tất cả các khóa, có thể dùng đề tài tốt nghiệp hoặc không, sinh viên chưa đăng ký trước đây có thể đăng ký bổ sung.
Ngày nộp: 27/04/2014, tại cơ sở 2 (nộp 1 quyển báo cáo, 1 poster in trên khổ A0)
Ngày báo cáo:05/05/2017
Yêu cầu quyển báo cáo:
xem tiếp
Tin tức liên quan


Design by BTMEDIA.VN