Thông báo kế hoạch tốt nghiệp K21 (2014-2018)
  VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC

  KẾ HOẠCH TỐT NGHIỆP

K21 (lớp 14-01,02)

 

1.      ĐỐI VỚI SINH VIÊN BẢO VỆ TỐT NGHIỆP
 
Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện
06/11/2017
(8h00 – 11h00)
- Tập trung nghe thông báo
- Nhận giấy mời gửi người hướng dẫn TN
Sinh viên
 
08/01/2018 - Nộp VPK (cs2):
+ Giấy biên nhận (lấy từ GV hướng dẫn)
+ Đề cương TN chi tiết (theo mẫu).
- Nhận giấy nhận xét TN gửi GVHD
Sinh viên
09-19/01/2018 Xét duyệt đề cương TN Hội đồng khoa học Khoa
03/2018 - Thi Chuẩn đầu ra tiếng Anh Chờ lịch cụ thể của nhà trường
10/05/2018 Nộp VPK:
+ 2 quyển khóa luận (lưu thư viện và gửi người phản biện)
+ 1 đĩa CD (copy toàn bộ bản word của khóa luận)
+ Bản nhận xét khóa luận của giáo viên hướng dẫn
Sinh viên
11/05-17/05/2018 Phản biện khóa luận Giáo viên trong Khoa và giáo viên, cán bộ nghiên cứu mời cộng tác
18/05/2018 Bảo vệ khóa luận TN  
 
 
 
 
2. ĐỐI VỚI SINH VIÊN THI TỐT NGHIỆP
 
Thời gian Nội dung công việc Ghi chú
25/12/2017 (8h30) - Sinh viên tập trung nghe phổ biến và phân công hướng dẫn  thực tập TN  
01-03/2018 Thực tập và viết báo cáo học phần TN Thực tập theo nhóm
12/2017– 05/2017 Tự ôn thi 2 học phần TN theo đề cương  
03/2017 - Thi Chuẩn đầu ra tiếng Anh Chờ lịch cụ thể của nhà trường
05/2017 Tổ chức ôn thi học phần TN trên lớp Hóa sinh CN và Vi sinh CN (chờ thông báo ngày cụ thể)
17/05/2018 Thi 2 học phần tốt nghiệp  
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                       VĂN PHÒNG KHOA         
Tin tức liên quan


Design by BTMEDIA.VN