Lịch thi năm học 2016-2017

Lịch thi Đợt I– Kỳ I năm học 2016-2017
Lịch thi Đọt II-Kỳ I năm học 2016-2017, lần 2
Lịch thi kiểm tra tiếng Anh 2 đầu vào
Lịch thi Đợt I– Kỳ II năm học 2016-2017
Lịch thi tiếng Anh CDR t3-2017danh sách phòng thi tiếng Anh CDR
Lịch thi tiếng Anh CB2+ TT Hồ Chí Minh năm học 2016-2017
Lịch thi đợt 2 kỳ 2 năm học 2016-2017 và danh sách thi tốt nghiệp DH13
Lịch thi kỳ phụ hè 2017

Scroll