Hợp tác quốc tế

HỢP TÁC QUỐC TẾ

Giới thiệu nhiều học bổng học sau đại học tại nước ngoài

–         Học bổng toàn phần Hàn Quốc, Đại học Sunmoon (5 sinh viên/năm), Đại học Myeongji (05 sinh viên)
–         Học bổng sau đại học tại Nhật bản (02 sinh viên)
–         Học bổng sau đại học tại Isreal: không giới hạn số lượng hàng năm

Triển khai chương trình khởi nghiệp, thực tập sinh sau khi tốt nghiệp

–  Khởi nghiệp Tại Israel tại Telaviv – Israel (30 sv/năm).
–  Khởi nghiệp tại Nhật Bản chế biến thực phẩm (20 sv/năm)

Chương trình trao đổi sinh viên học tại nước ngoài

Sinh viên đựơc cấp học bổng1- 2 kỳ tại các trường Đại học Sunmoon, Yeang Nam, Đại học Myeongji (Hàn Quốc); Đai học Teikyo – Nhật Bản.

Scroll