Nghiên cứu khoa học

  • HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC NĂM 2021
    HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC NĂM 2021            Chiều ngày 22 tháng 4, Hội nghị Sinh viên nghiên cứu Khoa học cấp Khoa năm 2021 đã trang trọng diễn ra tại Giảng đường 2.1 của Khoa Công nghệ sinh học. Hội đồng đánh giá báo cáo gồm các thầy cô có nhiều kinh nghiệm phản biện đề...


Design by BTMEDIA.VN