Các chuyên ngành đào tạo

  • GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
    GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM Mã ngành: 7420201;  Mã tuyển sinh: A00, B00, D07 Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư Công nghệ Thực phẩm Thời gian đào tạo: 04 năm   I.  ĐIỂM HẤP DẪN KHI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (1)          Viện ĐH Mở Hà Nội là trường đại học Công lập tự chủ có mức học phí thấp...


Design by BTMEDIA.VN