Đào tạo ngắn hạn nâng cao

  • Chương trình đào tạo hỗ trợ về Mỹ phẩm
    Chương trình đào tạo hỗ trợ về Mỹ phẩm Hiện nay ngành Mỹ phẩm đang được phát triển rất mạnh, nhu cầu về việc làm trong ngành này rất lớn. Các sản phẩm Mỹ phẩm rất đa dạng, phong phú và liên quan rất lớn đến CNSH. Khoa mở khoá đào tạo ngắn hạn ngành Mỹ phẩm với mục...


Design by BTMEDIA.VN