Tuyển sinh - Du học

  • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ CNSH TẠI ISAREL
    CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ CNSH TẠI ISAREL   Nằm trong khuôn khổ liên kết đào tạo giữa Trường Viện Đại Học Mở Hà Nội vàđại học Tel Aviv- ISRAEL. Khoa Công Nghệ Sinh Học tuyển sinh trình độ thạc sĩ tại đại học Tel Aviv- ISRAELcụ thhể như sau


Design by BTMEDIA.VN