Ngành Thực phẩm

  • MỘC CHÂU TUỲ BÚT
    MỘC CHÂU TUỲ BÚT Đầu tháng 12 vừa rồi, gần một trăm sinh viên ngành công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm khoá 18 chúng mình đã có chuyến kiến tập hai ngày tại thị trấn Nông trường Mộc Châu của tỉnh Sơn La. Một chuyến đi mà cảm giác thoả mãn tăng dần lên. Cứ khi nào chúng mình trộm nghĩ bây giờ lên xe...
  • Một số hình ảnh sinh viên ngành Thực phẩm đi kiến tập
    Một số hình ảnh sinh viên ngành Thực phẩm đi kiến tập


Design by BTMEDIA.VN