Tin tức
Thực hiện theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Trường Đại học Mở Hà Nội thực hiện công khai các nội dung theo quy định.

Chi tiết tại đây
 
Trường Đại học Mở Hà Nội tăng cường triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid – 19
Trước tình hình dịch bệnh có nguy cơ lan rộng và lan nhanh trong cộng đồng, Trường Đại học Mở Hà Nội thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Thực hiện công điện số 14/CĐ-UBND ngày 12/7/2021 của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc quyết tâm triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 trong tình hình, diễn biến của dịch bệnh cả nước, Trường Đại học Mở Hà Nội đề nghị tất cả cán bộ, giảng viên và sinh viên tăng cường tuyên truyền, chủ động phối hợp cung cấp thông tin, theo dõi sức khỏe của bản thân và thực hiện nghiêm túc “Thông điệp 5K” (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế), cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone; hạn chế tối đa việc dị chuyển ra khỏi nơi cư trú; thực hiện nghiêm công tác khai báo y tế hàng ngày tại website: http://khaiyte.hou.edu.vn...kiên quyết không để dịch bệnh lây lan, góp phần bảo vệ sức khoẻ cho bản thân và cộng đồng.
Công văn số 3492/ĐHM