• Tin tức sự kiện
  • Kế hoạch bảo vệ Khoá luận Tốt nghiệp Khoá học 2019 – 2023 (Lớp 1931A01, 1932A01)

Kế hoạch bảo vệ Khoá luận Tốt nghiệp Khoá học 2019 – 2023 (Lớp 1931A01, 1932A01)

KẾ HOẠCH THAM GIA HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP KHOÁ 2019 – 2023

                                  LỚP 1931A01, 1932A01

 

Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện
21/12/2022

(14h00 – 15h00)

– Nhận giấy mời gửi người hướng dẫn TN

– Đóng tiền hóa chất TN

Sinh viên
06/02/2023 – Nộp VPK (cs2):

+ Giấy biên nhận (lấy từ GV hướng dẫn)

+ Đề cương TN chi tiết (theo mẫu trên website của Viện).

– Nhận giấy nhận xét TN gửi GVHD (có thể tải trên website).

Sinh viên
07 – 11/02/2023 Xét duyệt đề cương TN Hội đồng khoa học
27/04/2023 Nộp VPK:

+ 2 quyển khóa luận trình bày theo mẫu (lưu thư viện và gửi người phản biện)

+ 1 đĩa CD (copy toàn bộ bản word của khóa luận)

+ Bản nhận xét khóa luận của giáo viên hướng dẫn

Sinh viên
27/4 – 4/5/2023 Phản biện khóa luận GV trong Viện và CBGV mời cộng tác
05/05/2023 Bảo vệ Khóa luận TN Hội đồng KH

 

Ghi chú: Sinh viên cần trợ giúp, liên hệ cô Vân 0986986939.

Đề cương và các biểu mẫu TN sinh viên tải về tại http://biotech.hou.edu.vn/page/94/bieu-mau

 

Scroll