Thời khóa biểu năm học 2020-2021
Khoa Công nghệ Sinh học thông báo lịch học năm 2020-2021:

Lịch học kỳ 1: 
Lịch học tuần 1-4
Lịch học tuần 5
Lịch học tuần 6
Lịch học tuần 7
Lịch học tuần 8
Lịch học tuần9
Lịch học tuần 10
Lịch học tuần 11
Lịch học tuần 12,13
Lịch thi kỳ 1
Lịch học tuần 14,15

Lịch học kỳ 2:
Tuần 1
Tuần 2
Tuần 3
Tuần 4
Tuần 5,6
Tuần 7,8
Tuần 9-11

Lịch học kỳ 3:

 TKB Tuần 10/5 - 22/5
 


Tin tức liên quan


Design by BTMEDIA.VN