Thư viện Viện

Địa chỉ: Tầng 3 – Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm
Thời gian mở cửa: từ 8h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
Phụ trách thư viện Khoa: ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo 

 

 

 

 

 

 

Scroll