Biểu mẫu dành cho Sinh viên – Học viên

BIỂU MẪU DÀNH CHO SINH VIÊN (ĐẠI HỌC)

1. Các thủ tục dành cho sinh viên tốt nghiệp theo mẫu tại đây,

– Biểu mẫu mới năm 2022:

+ Mẫu đề cương TN 2022 1. Mẫu De cuong TN-2022

+ Mẫu phiếu đánh giá đề cường TN 2. Mẫu Phiếu đánh giá ĐCTN – 2022

+ Mẫu phiếu đánh giá khoá luận TN – Giảng viên hướng dẫn 3. Mẫu Phiếu đánh giá KLTN- GV hướng dẫn – 2022

+ Mẫu phiếu đánh giá khoá luận TN – Uỷ viên phản biện 4. Mẫu Phiếu đánh giá KLTN- Ủy viên phản biện – 2022

+ Mẫu đánh giá – Hội đồng bảo vệ Khoá luận 5. Mẫu ĐG – hội đồng bảo vệ KL .2022

– Đề cương thi TN: TN Hóa sinh,  TN Vi Sinh-2016

2. Mẫu đơn Xin tham gia thực hành nông nghiệp tại Israel

3. Mẫu đơn: Xin kiểm tra lại bài thi

Mẫu đơn: Xin phúc tra lại bài thi

4. Mẫu đơn: Xin việc tại Công ty CP

5. Mẫu đơn: Đề nghị miễn giảm học phí, Mẫu đơn mới Đơn đề nghị miễn giảm HP – update

6. Giấy xác nhận vay vốn

7. Mẫu đơn: Cấp lại thẻ SV

8. Mẫu đơn xin xét công nhận tốt nghiệp

9.Hướng dẫn trình bày báo cáo NCKH

– Biểu mẫu mới năm 2023:

+ Mẫu đề cương NCKH Mẫu đề cương NCKH

+ Quy định trình bày báo cáo NCKH Quy định trình bày báo cáo NCKH

10.Tờ khai xin cấp hỗ trợ Tết

11. Đơn xin chuyển trường

12. Đơn xin chuyển ngành học

13. Đơn xin bảo lưu ĐƠN XIN NGHỈ HỌC TẠM THỜI – 2023

14. Đơn xin học tiếp ( sau khi hết thời hạn bảo lưu) ĐƠN XIN HỌC TIẾP – 2023

15. Đơn xin thôi học ĐƠN XIN THÔI HỌC – 2023

16. Mẫu đơn đăng ký Tốt nghiệp (cũ) tại đây

+ Mẫu đơn đăng ký Tốt nghiệp (mới) Đơn đăng ký TN – 2023

BIỂU MẪU DÀNH CHO HỌC VIÊN (CAO HỌC)

1. Đơn đăng ký đề tài luận văn tại đây

2. Mẫu đề cương chi tiết luận văn Thạc sĩ tại đây

3. Mẫu đơn xin thay đổi đề tài luận văn tại đây

4. Mẫu xin gia hạn đề tài luận văn 8. Mau gia han de tai luan van

5. Mẫu nhận xét luận văn dành cho giáo viên hướng dẫn 9_Mau-nhan-xet-luan-van-thac-si-danh-cho-giao-vien-huong-dan – new

6. Mẫu nhận xét luận văn dành cho phản biện 10. Mau nhan xet luan van thac si cho thay phan bien

7. Mẫu báo cáo tiến độ luận văn thạc sĩ tại đây

8. Đơn xin bảo vệ luận văn thạc sĩ 12_-Don-xin-bao-ve-luan-van-thac-si-new

9. Lý lịch khoa học dành cho học viên tại đây

10. Tờ khai học viên tại đây

11. Quy định trình bày LV thạc sĩ QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH BÀY LUẬN VĂN THẠC SỸ

12. Mẫu bìa LV Mẫu bìa luận văn

Scroll