Thông tin đào tạo

Các chương trình đào tạo cử nhân và cao học của Viện

"Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, giảng dạy và nghiên cứu khoa học luôn gắn liền với nhu cầu thực tiễn sản xuất và sự phát triển nền kinh tế của xã hội."

Về chúng tôi

Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm tạo điều kiện thuận lợi để người học phát triển khả năng tư duy sáng tạo và sự tự chủ trong thời kỳ hội nhập

Thành lập

1993

Sinh viên

5.000 +

Sinh có việc làm

90%

Năm đạt kiểm định

2021

Scroll