Chiến lược phát triển Khoa Công nghệ sinh học giai đoạn 2015 - 2020
Chức năng nhiệm vụ:
- Đào tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển nghành Công nghệ sinh học. Đảm bảo chất lương đào tạo đáp ứng yêu cầu thực tiễn sản xuất
- Xây dựng các nhóm nghiên cứu theo các chuyên nghành hẹp, khuyến khích tạo động lực cho toàn thể cán bộ, giảng viên sáng tạo và đề xuất các hướng nghiên cứu mới, triển khai các nghiên cứu ứng dụng vào thực tế
- Tăng cường hợp tác với các cơ quan tổ chức khoa học công nghệ trong cả nước, nước ngời để nâng cao năng lực chuyên môn
- Tập trung đầu tư phát triển đội ngũ có năng lực và kiến thức chuyên môn đạt chuẩn theo đúng tiêu chuẩn Bộ GD-ĐT để thực hiện các nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phát triển Khoa, Viện


Chiến lược phát triển Khoa Công nghệ sinh học giai đoạn 2015 - 2020


Design by BTMEDIA.VN