Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021 - thêm cơ hội cho thí sinh

Ngày 30/8/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ. Theo đó, ngày 03/11/2021, Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội đã ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Mở Hà Nội (Quy chế 5151 - Xem chi tiết Quy chế tại đây)

 
Tin tức liên quan


Design by BTMEDIA.VN