Thông báo đối thoại sinh viên cấp khoa
Khoa Công nghệ Sinh học thông báo:
ĐỐI THOẠI SINH VIÊN CẤP KHOA
Thời gian: 8h ngày 12/5/2015
Địa điểm: Hội trường Khoa CNSH
Tin tức liên quan


Design by BTMEDIA.VN