THÔNG BÁO LỊCH LÀM VIỆC ĐOÀN THỰC TẬP SINH ĐI ISRAEL
VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC
 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO
LỊCH LÀM VIỆC ĐOÀN THỰC TẬP SINH ĐI ISRAEL

Để phát triển và tăng cường mối quan hệ hợp tác Quốctế giữa Trung tâm AICAT – Israel và Viện Đại học Mở Hà Nội, quan trọng nhất là giúp sinh viên Khoa CNSH tăng cường kiến thức khoa học, trải nghiệm thực tế sản xuất công nghệ cao tại Israel.
Khoa CNSH đã lựa chọn nhóm sinh viên xuất sắc tham gia “Chương trình thực tập sinh”  tại AICAT -Israel, thời gian 10 tháng (01/9/2015 đến 30/7/2015)
Căn cứ kế hoạch hoạt động, lịch trình tổ chức cho đoàn sinh viên,  Ban tổ chức thông báo lịch trình hoạt động như sau:

STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC THÀNH PHẦN T.GIAN – Đ.ĐIỂM
1 Họp đoàn  sinh viên tham gia chương trình thực tập sinh tại Israel  Ban giámhiệu, ban TC và đoàn sinh viên tham gia chương trình 9h00 ngày 11/8/2015
Tại CS 1
2 Hoàn thiện hồ sơ gốc và trả sinh viên Cô Đỗ Thị Uyển, Lê Thị Xuân Ngày 12/8/2015
Tại CS 1
3 Đoàn lên đường đi Israel Ban TC, đoàn sinh viên 14h00 ngày 18/8/2015
                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                       TM. BAN TỔ CHỨC

 
                                                                                                                                                                                                           PhạmThị Dinh
Tin tức liên quan
 • HỌC BỔNG THẠC SĨ ĐÀI LOAN NĂM 2016
                                      Nằm trong khuôn khổ liên kết giữa Viện Đại Học Mở Hà Nội và một số trường đại học Đài Loan, Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo “Học bổng thạc sỹ Đài loan” như sau: 1.           Chuyên ngành tuyển sinh 1) Công nghệ Sinh học; 2) Công nghệ Thực phẩm; 3) Quản trị du lịch khách sạn; 4) Hướng dẫn...
 • HỌC BỔNG TRAO ĐỔI HÀN QUỐC NĂM 2017
              Nằm trong khuôn khổ hợp tác đào tạo giữa Viện Đại Học Mở Hà Nội với các trường đại học Hàn Quốc. Đại học Yeang Nam và Đại học Sunmoon Hàn Quốc tài trợ các “Chương trình học  bổng trao đổi cho sinh viên” như...
 • HỌC BỔNG ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC HÀN QUỐC NĂM 2017
              Nằm trong khuôn khổ liên kết giữa Viện Đại Học Mở Hà Nội và một số trường đại học Hàn Quốc, Đại học Yeang Nam và Đại học Sunmoon Hàn Quốc tài trợ các “Chương trình học bổng đại học” và “ Chương trình học bổng sau đại học ” như...
 • TUYỂN SINH THỰC TẬP NGẮN HẠN TẠI NHẬT BẢN
  Bắt đầu từ 2018, Khoa Công nghệ sinh học phối hợp triển khai các chương trình thực tập ngắn hạn (03 tháng) dành cho sinh viên năm thứ 3 và năm thứ 4 tại các công ty, cơ sở sản xuất nông sản thực phẩm tại Nhật Bản.   Khoa Công nghệ sinh học đang liên tục triển khai các chương trình, cụ thể như...
 • KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP TẠI NHẬT BẢN
  Nằm trong khuôn khổ hợp tác đào tạo giữa Viện Đại Học Mở Hà Nội với các trường đại học, doanh nghiệp của Nhật Bản, Khoa Công nghệ Sinh học phối hợp tuyển dụng kỹ sư làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp tại Nhật Bản trong thời gian 3 năm như sau:


Design by BTMEDIA.VN