Lịch thi năm học 2015-2016
Sinh viên xem lịch thi:
Kỳ I Đợt I tại đây, đợt II 
Kỳ II Đợt I; Đợt II năm học 2015-2016
Lịch thi vét DH12
Lịch thi kỳ phụ tháng 7/2016


Design by BTMEDIA.VN