CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THỰC HÀNH NÔNG NGHIỆP TẠI ISRAEL NĂM 2016

THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TO THC HÀNH NÔNG NGHIP TI ISRAELNĂM 2016

 
       Nằm trong khuôn khổ liên kết đào tạo giữa Trường Viện Đại Học Mở Hà Nội và Trung Tâm Đào tạo Nông nghiệp Quốc tế Arava – Israel. Khoa Công Nghệ Sinh Học triển khai chương trình hợp tác đào tạo và thực hành nông nghiệp tại ISRAEL cụ thể như sau:
1. Thời gian thực hành: 10 tháng tại Arava (Israel)
2. Nội dung, chuyên ngành thực hành
       - Nội dung học tập: Được tiếp cận học tập và thực hành với các Kỹ thuật Công nghệ sinh học tiên tiến và hiện đại đang được áp dụng tại Isarel và trên thế giới.
       -  Chuyên ngành thực hành nghề: Kỹ thuật trồng trọt; chăn nuôi; chế biến, bảo quản, sơ chế nông sản; công nghệ quản lý nước tưới, bón phân; kỹ năng về quản lý, marketing, phân phối sản phẩm…
xem thêm
Tin tức liên quan
  • Khoa Công nghệ Sinh học hợp tác đào tạo với Israel
    Khoa Công nghệ Sinh học hợp tác đào tạo với Israel
  • HỢP TÁC QUỐC TẾ
    Giới thiệu nhiều học bổng học sau đại học tại nước ngoài -         Học bổng toàn phần Hàn Quốc, Đại học Sunmoon (5 sinh viên/năm), Đại học Myeongji (05 sinh viên) -         Học bổng sau đại học tại Nhật bản (02 sinh viên) -         Học bổng sau đại học tại Isreal: không giới hạn số lượng hàng...


Design by BTMEDIA.VN