KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG HÀN QUỐC

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG HÀN QUỐC

Để triển khai chương hợp tác đào tạo giữa các trường đại học Hàn Quốc với Viện Đại học Mở Hà Nội và trang bị trình độ về ngôn ngữ Tiếng Hàn Quốc cho sinh viên khi tham gia các chương trình “Trao đổi sinh viên”, Chương trình “Chuyển tiếp đại học” và các chương trình “Học bổng đại học và sau đại học”.
Khoa CNSH tổ chức chương trình học tiếng Hàn cho sinh viên như sau:
* Các cấp độ học
Trình độ cấp 1:  Số buổi học:  25 buổi
Trình độ  cấp 2:  Số buổi học:  25 buổi
Trình độ cấp 3: Số buổi học:  25 buổi
Các trình độ cấp 4, cấp 5 và 6 được tổ chức theo đăng ký theo nhu cầu của học viên.
* Địa điểm và thời gian học và mở lớp:
-  Địa điểm học tại Cơ sở 2- Khoa CNSH- Viện ĐH Mở Hà Nội
- Thời gian học: Do sinh viên sắp xếp với quản lý lớp
-  Liên tục mở lớp đáp ứng nhu cầu học viên
* Đội ngũ giáo viên:
Là nhứng giảng viên có uy tín, có trình độ chuyên môn đạt chuẩn tiếng Hàn, có nhiều kinh nghiệm giảng dạy và luyện thi tiếng Hàn
xem tiếp
Tin tức liên quan


Design by BTMEDIA.VN