SINH VIÊN NGÀNH CNSH VÀ CNTP BẢO VỆ KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

§ Sáng nay, gần 70 sinh viên của hai lớp 1931A01 (Công nghệ sinh học) và 1932A01 (Công nghệ thực phẩm) đã bảo vệ thành công khoá luận tốt nghiệp tại 5 hội đồng.

PGS. TS. Tạ Thị Thu Thuỷ, Viện trưởng phát biểu khai mạc. Cô có những lời tâm huyết dặn dò sinh viên trước lễ bảo vệ.

SV Phạm Thị Phương Thảo, lớp trưởng lớp 1902 đại diện sinh viên lên phát biểu cảm tưởng và tặng hoa tri ân Thầy Cô đã tận tân dìu dắt sinh viên bốn năm qua.

Hội đồng 1: Ngành CNSH, phòng 3.1

PGS. TS. Tạ Thị Thu Thuỷ, chủ tịch

TS. Nguyễn Thành Chung, uỷ viên

TS. Đinh Thị Thu Lê, uỷ viên thư ký

Hội đồng 2: Ngành CNSH, phòng 3.5

GS.TS. Đặng Thị Thu, chủ tịch

TS. Bùi Thị Hải Hoà, uỷ viên

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền, uỷ viên thư ký

Hội đồng 3: Ngành CNTP, phòng 2.1

GS.TS. Hoàng Đình Hoà, chủ tịch

TS. Đặng Thị Hường, uỷ viên

TS. Đào Thị Hồng Vân, uỷ viên thư ký

Hội đồng 4: Ngành CNTP, phòng 2.3

TS. Vũ Hồng Sơn, chủ tịch

TS. Lê Thanh Hải Hà, uỷ viên

ThS. Vũ Kim Thoa, uỷ viên thư ký

Hội đồng 5: Ngành CNTP, phòng 2.4

TS. Trương Hương Lan, chủ tịch

TS. Trịnh Thị Thu Hằng, uỷ viên

TS. Đỗ Phương Khanh, uỷ viên thư ký

 

Sinh viên tề tựu dưới sân chụp ảnh và tri ân cố vấn học tập (ThS. Nguyễn Thị Hương- lớp 1931A01, ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo – lớp 1932A01)

Scroll