Khoa Công nghệ Sinh học đạt chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

Khoa Công nghệ Sinh học – Trường Đại học Mở Hà Nội vừa đón nhận một tin vui đặc biệt! 

Sau chuỗi ngày nỗ lực kiên định, Khoa đã vinh dự được nhận Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo Ngành Công nghệ Sinh học.

Đây là kết quả tốt đẹp của quá trình phấn đấu vượt lên chính mình để có thể xử lý một khối lượng công việc lớn chưa từng thấy. 

Cùng nhìn lại những dấu mốc thời gian:

  • Tháng 1- tháng 9 năm 2021: Báo cáo Tự đánh giá Chương trình đào tạo đại học Ngành Công nghệ sinh học.
  • Ngày 8-26 tháng 10 năm 2021: Chương trình Khảo sát sơ bộ của Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài Chương trình đào tạo ba ngành: Công nghệ sinh học, Ngành Luật kinh tế, Ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Mở Hà Nội.
  • Ngày 17-18 tháng 12 năm 2021: Chương trình Tập huấn “Xây dựng chuẩn đầu ra và phát triển chương trình đào tạo đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo”
  • Ngày 26 tháng 03 năm 2022: Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo chính quy trình độ đạo học Ngành Công nghệ sinh học, được cấp bởi Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Sinh viên Ngành Công nghệ sinh học lần đầu tham gia phỏng vấn với những câu hỏi cân não từ chuyên gia kiểm định

Đằng sau mỗi văn bản được đặt trong hộp minh chứng là bao công sức rà soát, tập hợp, hệ thống hoá trong suốt thời gian dài

Đếm từng ngày tới phiên bế mạc. Một trải nghiệm vô cùng khó quên!

Scroll