• Đào tạo
  • Thông báo đối thoại sinh viên cấp khoa

Thông báo đối thoại sinh viên cấp khoa

Khoa Công nghệ Sinh học thông báo:
ĐỐI THOẠI SINH VIÊN CẤP KHOA
Thời gian: 8h ngày 12/5/2015
Địa điểm: Hội trường Khoa CNSH

Scroll