Quá trình hình thành và phát triển Khoa Công nghệ sinh học

GIỚI THIỆU CHUNG

Khoa Công Nghệ Sinh Học Trường Đại Học Mở Hà nội được thành lập theo quyết định số 2653/QĐ-TCCB ngày 01/12/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo Nghị quyết của Chính phủ số 18/ CP ngày 11/03/94; Chỉ thị 50 – CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học và coi việc chú trọng phát triển Công Nghệ sinh học là một trong 4 hướng công nghệ mũi nhọn được ưu tiên phát triển lâu dài. Mục tiêu và định hướng phát triển Khoa là:  “Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, giảng dạy luôn gắn liền và phù hợp với nhu cầu thực tiễn sản xuất và phát triển nền kinh tế của xã hội”.

Với những đầu tư về cơ sở vật chất, khuyến khích đầu tư cho nghiên cứu khoa học, ngày càng  nâng cao chất lượng giảng dạy và đào tạo, với khả năng nỗ lực vươn lên của đội ngũ cán bộ giáo viên, khoa CNSH đã thực sự trưởng thành trong sự nghiệp Giáo dục, Đào tạo và nghiên cứu Khoa học. Khoa CNSH đã có những đóng góp đáng kể cho sự nghiệp phát triển ngành Công Nghệ Sinh học Việt nam đồng thời trở thành một trong những địa chỉ tin cậy về đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học ngành Công Nghệ Sinh Học của Việt Nam.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

2.1 Mục tiêu đào tạo của Khoa

  • Đào tạo kỹ sư Công nghệ sinh học sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực làm việc, được các nhà tuyển dụng công nhận về chất lượng đào tạo, đặc biệt sinh viên sau khi tốt nghiệp phải có đủ khả năng hội nhập với nền khoa học công nghệ ngày càng phát triển trong nước và trên thế giới.
  • Không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy vàđào tạo để cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng tốt yêu cầu cho công việc và theo kịp các tiến bộ về Công Nghệ  Sinh học.
  • Không ngừng nâng cao và tăng cường uy tín khoa học của cán bộ, giảng viên, uy tín khoa học cho Khoavà Trường thông qua việc tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng công nghệ vào thực tiễn để đạt trình độ tiên tiến trong nước.

2.2  Nhiệm vụ
Đào tạo

  • Chương trình đào tạo trình độ đại học Ngành Công nghệ Sinh học nhằm trang bị cho người học kiến thức toàn diện gồm các kiến thức chuyên ngành, kỹ năng nghề nghiệp và các kỹ năng bổ trợ.
  • Đảm bảo sau khi tốt nghiệp, kỹ sư Công nghệ Sinh học có kiến thức chuyên sâu và kỹ năng nghề nghiệp vững vàng, có thái độ chính trị đúng đắn, có năng lực đáp ứng được yêu cầu công việc hoặc các nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực Công nghệ Sinh học

Nghiên cứu khoa học và hợp tác

  • Tích cực tìm nguồn và triển khai các Đề tài, Dự án KH&CN, tranh thủ các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước để hiện đại hoá cơ sở hạ tầng KH&CN của Khoa.
  • Hoàn thiện các sản phẩm khoa học công nghệ để triển khai ứng dụng nhằm tạo ra các sản phẩm nghiên cứu khoa học đượcđưa ra thị trường,triển khai sản xuất.
  • Tăng cường hợp tác với các cơ quan nghiên cứu, các tổ chứckhoa học công nghệ trong cả nước,  nước ngoài để nâng cao năng lực chuyên môncán bộ giảng viên, khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên
  • Xây dựng các nhóm nghiên cứu, khuyến khích tạo động lực cho, giảng viên, sinh viên tham gia đề xuất ý tưởng và thực hiện các nhiệm vụ KHCN.
  •  

THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC

Về đội ngũ giảng viên 

Cho đến 2014: Số lượng cán bộ giảng viên là 15, với 06 giảng viên có trình độ Tiến sỹ, 08giảng viên đạt trình độ thạc sĩ, 02 cán bộ có trình độ Kỹ sư và Cử nhân. Các cán bộ giảng viên trong khoa là những người có phẩm chất đạo đức tốt, yêu nghề, tận tâm với công việc

Về đào tạo 

Khoa đã đào tạo được hơn 3000 kỹ sư và cử nhân CNSH, trong đó có 2398 kỹ sư chính quy, 370 cử nhân cao đẳng, 145 kỹ sư hệ liên thông và 87 kỹ sư hệ tại chức. Nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp đã và đang làm việc các công ty, các viện nghiên cứu về công nghệ sinh học hoặc tiếp tục học sau đại học và giảng dạy tại một số trường đại học trong nước.

Về nghiên cứu Khoa học

Với đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn vững vàng, cùng với hệ thống phòng thí nghiệm được bổ sung trang thiết bị phục vụ các nghiên cứu chuyên sâu từ năm 2010 đến 2015 khoa Công nghệ Sinh học đã chủ trì 23 đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Trường, 04 đề tài cấp Nhà nước thuộc các chương trình Hóa dược, KC04, KC06 và quỹ Khoa học công nghệ quốc gia; 03 Đề tài cấp Bộ giáo dục Đào tạo, 01 đề tài cấp Thành phố. Các đề tài đã thực sự mang lại hiệu quả kinh tế có khả năng ứng dụng cao và tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học cho cán bộ giảng viên tại Khoa.

Scroll