Thư viện Khoa Công nghệ Sinh học

Địa chỉ: Tầng 3 – Khoa Công nghệ Sinh học
Thời gian mở cửa: từ 8h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
Phụ trách thư viện Khoa: Ths Nguyễn Thị Phương Thảo 

 

 

 

 

 

 

Scroll