Thông tin liên hệ
KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Khu hành chính: B101 đường Nguyễn Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Khu giảng đường: Tòa nhà C, Số 301, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.                                        


Design by BTMEDIA.VN