Khoa CNSH

  • GIỚI THIỆU KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC
    Khoa Công Nghệ Sinh Học - Trường Đại Học Mở Hà nội được thành lập theo quyết định số 2653/QĐ-TCCB ngày 01/12/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo Nghị quyết của Chính phủ số 18/ CP ngày 11/03/94; Chỉ thị 50 – CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học...
  • VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN SAU KHI TỐT NGHIỆP.
    Kỹ  sư tốt nghiệp khoa CNSH -Viện Đại học Mở Hà Nội  sau khi tốt nghiệp có khả năng để đảm nhiệm các công tácthuộc lĩnh vực Công nghệ Sinh học Thực phẩm, Môi trường, Sinh y – Dược, Nông nghiệp:


Design by BTMEDIA.VN