Hợp tác

  • HỢP TÁC QUỐC TẾ
    Giới thiệu nhiều học bổng học sau đại học tại nước ngoài -         Học bổng toàn phần Hàn Quốc, Đại học Sunmoon (5 sinh viên/năm), Đại học Myeongji (05 sinh viên) -         Học bổng sau đại học tại Nhật bản (02 sinh viên) -         Học bổng sau đại học tại Isreal: không giới hạn số lượng hàng...
  • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THỰC HÀNH NÔNG NGHIỆP TẠI ISRAEL NĂM 2016
    Nằm trong khuôn khổ liên kết đào tạo giữa Trường Viện Đại Học Mở Hà Nội và Trung Tâm Đào tạo Nông nghiệp Quốc tế Arava – Israel. Khoa Công Nghệ Sinh Học triển khai chương trình hợp tác đào tạo và thực hành nông nghiệp tại ISRAEL cụ thể như...
  • Khoa Công nghệ Sinh học hợp tác đào tạo với Israel
    Khoa Công nghệ Sinh học hợp tác đào tạo với Israel


Design by BTMEDIA.VN