Đăng ký xét tuyển học bạ 2023!

Trường Đại học Mở Hà Nội chính thức nhận đăng ký xét học bạ năm 2023 đối với ngành Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm:

1. Phiếu đăng ký xét học bạ và hướng dẫn kê khai tải về tại đây;

2. Hệ thống đăng ký xét học bạ trực tuyến tại đây

Thí sinh đăng ký trực tuyến phải nộp bản cứng hồ sơ về Trường Đại học Mở Hà Nội trước ngày 30/06/2023

Scroll