ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

THS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

Chức danh: Giảng viên

Chuyên ngành: Công nghệ sinh học

Email: phuongthaocnsh@hou.edu.vn

CÁC MÔN GIẢNG DẠY

Thực hành Công nghệ Protein Enzyme

Kiến tập công nghệ thực phẩm 2

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

 • Nghiên cứu về vi sinh vật học, di truyền học, sinh học phân tử, đột biến hệ gene vi sinh vật tạo dẫn xuất có hoạt tính sinh học ứng dụng trong y học, dược phẩm, thực phẩm và nông nghiệp
 • Nghiên cứu protein, enzyme tái tổ hợp từ vi sinh vật ứng dụng trong y học và thực phẩm
 • Nghiên cứu các hoạt chất sinh học, con đường sinh tổng hợp hoạt chất sinh học, kháng sinh từ xạ khuẩn, vi sinh vật ứng dụng trong y học

ĐỀ TÀI – DỰ ÁN

Thành viên

 • Nghiên cứu sinh tổng hợp kháng sinh Doxorubicin bằng phương pháp chuyển hóa enzyme. CT nghiên cứu KHCN trọng điểm Quốc gia phát triển công nghiệp Hóa dược đến năm 2020. ĐT.69/2016 – 2019.
 • Nghiên cứu phân lập và tuyển chọn một số chủng xạ khuẩn sinh kháng sinh nhóm polyketide từ đất trồng trọt Quốc Oai, Hà Nội. Đề tài cấp cơ sở MHN 2020 02.02.

Giải thưởng:

 1. Bằng khen cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sinh viên đạt giải nhất “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam – Vifotech” năm 2013

BÀI BÁO KHOA HỌC 

Tạp chí trong nước

 1. Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Vũ Kim Thoa (2021) Sử dụng Bacillus sp. TB5 phân giải tinh bột sống tạo chế phẩm bánh men rượu chất lượng cao. Kỷ yếu hội thảo quốc gia Ứng dụng công nghệ sinh học trong chế biến, bảo quản và phát triển thực phẩm bảo vệ sức khỏe con người, trang 175 – 181.
 2. Vũ Kim Thoa, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Thu Hiền (2021) Khả năng sinh tổng hợp Lipase của nấm men Moniliella megachiliensis. Kỷ yếu hội thảo quốc gia Ứng dụng công nghệ sinh học trong chế biến, bảo quản và phát triển thực phẩm bảo vệ sức khỏe con người, trang 182 – 188.
 3. Ngọc Anh NT, Thảo NTP., Chung NT, Thoa VK, Thủy TTT., (2021) Phân lập và tuyển chọn chủng xạ khuẩn có khả năng sinh chất kháng sinh từ đất trồng trọt tại huyện Quốc Oai, Hà Nội. Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Đại học Thái Nguyên (12): 25 – 32.
 4. Ngọc Anh NT, Thảo NTP., Chung NT, Thoa VK, Thủy TTT., (2021) Nghiên cứu nhóm gene sinh tổng hợp kháng sinh Polyketide type 2 từ chủng xạ khuẩn Streptomyces virginiae4, phân lập ở Việt Nam. Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc Trang: 255 – 263.
 5. Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thị Phương Thảo, Vũ Kim Thoa, Tạ Thị Thu Thủy; “Nghiên cứu các đặc điểm sinh học và phân loại chủng xạ khuẩn TT 8.4 từ đất trồng trọt tại Quốc Oai, Hà Nội”; Hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc 2020
 6. Nguyễn Thị Phương Thảo, “Nghiên cứu tạo đột biến gen của chủng Streptomyces sp. KCTC 0041BP bằng phương pháp tiếp hợp và trao đổi chéo vật chất di truyền”; 12/2018; Trường ĐH Mở Hà Nội; Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm theo định hướng Cách mạng Công nghiệp 4.0
 7. Tạ Thị Thu Thủy, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Thanh Thủy, Vũ Thị Thu Hằng, “Nghiên cứu biểu hiện nhóm gene điều hòa DoxA, DnrV và DrrC làm tăng sinh tổng hợp Doxorubicin trong vật chủ Streptomyces peucetius2; 10/2018, Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2018
Scroll