ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

ThS. NGUYỄN THỊ THU HIỀN

Chức danh: Giảng viên

Chuyên ngành: Công nghệ Sinh học

Email: thuhiencnsh@hou.edu.vn

CÁC MÔN GIẢNG DẠY

– Thực hành vi sinh công nghiệp, vi sinh thực phẩm

– Thực hành công nghệ các sản phẩm từ thịt, cá, rau củ quả

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

– Vi sinh vật  học ứng dụng trong Công nghệ Sinh học, Công nghệ thực phẩm

– Miễn dịch học

– Hoạt chất sinh học

ĐỀ TÀI – DỰ ÁN

Chủ nhiệm

 • Nghiên cứu sàng lọc các hoạt chất kháng viêm của cây ngải mọi (Globa pendula ). Đề tài Khoa học và công nghệ cấp Bộ GD & ĐT 2021, B2021-MHN-04.
 • Nghiên cứu cấu trúc và sự gia tăng tỷ lệ kháng kháng sinh của quần thể vi sinh vật đất trong điều kiện ảnh hưởng ô nhiễm kim loại nặng tại khu vực tỉnh Thái Nguyên. Đề tài Khoa học và công nghệ cấp trường MHN2021-01.02.
 • Nghiên cứu thăm dò một số hoạt tính sinh học của cây hoàng tinh đỏ (Polygonatum kingianum Et Hemsl.). Đề tài Khoa học và công nghệ cấp trường MHN2019-01.02.
 • Nghiên cứu khả năng kích thích miễn dịch của chủng vi khuẩn Lactobacillus ở gà. Đề tài Khoa học và công nghệ cấp trường V2018-19.
 • Nghiên cứu tạo các chủng vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus nhược độc bằng kỹ thuật đột biến phục vụ chế tạo vắc xin phòng bệnh lở loét xuất huyết trên cá biển nuôi. Đề tài Khoa học và công nghệ cấp Bộ GD & ĐT 2016, B2016-MHN-02.
 • Phân lập và tuyển chọn chủng vi sinh vật có khả năng sinh  protein G ứng dụng trong tách chiết IgG làm nguyên liệu chế tạo sinh phẩm chẩn đoán miễn dịch học bệnh cho vật nuôi. Đề tài cấp cơ sở Viện Đại học Mở Hà Nội, 2014.

BÀI BÁO KHOA HỌC 

Tạp chí quốc tế

 1. Le Minh Ha , Ngo Thi Phuong , Nguyen Thi Thu Hien, Pham Thi Tam, Do Thi Thao and Do Thi Thanh Huyen. In Vitro and In Vivo Anti-Inflammatory Activity of the Rhizomes of Globba pendula Roxb. Natural Product Communications, Volume 16(10): 1–6.
 2. Huyen Do Thi Thanh, Phuong Ngo Thi, Hien Nguyen Thi Thu, Nga Nguyen Thi, Hung Le Ngoc, Thao Do, Thi, Ha Le Minh. Polygonatum kingianum rhizome extract alleviates collagen antibody-induced arthritis by modulating proinflammatory cytokine production in mice. Asian Pac J Trop Biomed 2020; 10(): -..
 3. Hoa Thi Hai Bui, Tam Thi Pham, Hien Thi Thu Nguyen, Trung Minh Do, Vu Thi Nga, Nguyen Duy Bac, Vu Thi Bich, Huyen, Hai Minh Le, Quang Canh Tran. Transformation chlorophyll a of Spirulina platensis to chlorin e6 derivatives and several applications. Open Access Maced J Med Sci, 2019.
 4. Tam T., Hoat. P. C., Hoa, B. T. H, Hien, N. T. T. Evaluation of the pathogenicity and immune response of Nervous Necrosis Virus isolated in Vietnam. Journal of Agricultural Science and Technology A. Volume 4, Number 4A, 2014.

Tạp chí trong nước

 1. Phạm Thị Tâm, Nguyễn Thị Thu Hiền, Bùi Thị Hải Hòa, Phạm Công Hoạt, Nguyễn Quang Linh. Nghiên cứu lựa chọn chủng vi rút phục vụ sản xuất vắc-xin phòng bệnh hoại tử thần kinh cho cá mú nuôi tại Việt Nam. Kỷ yếu Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc 2013
 2. Phạm Thị Tâm, Phạm Công Hoạt, Nguyễn Thị Thu Hiền, Vũ Tiến Lâm, Nguyễn Thị Vui, Nguyễn Thị Thanh. Nghiên cứu khả năng gây bệnh và đáng ứng miễn dịch của vi rút gây bệnh hoại tử thần kinh trên cá mú nuôi ở Việt Nam. Tạp chí KHKT Thú y, tập 19, số 6, 2012.
 3. Nguyễn Thị Thu Hiền, Phạm Thị Tâm, Trương Quốc Phong, Phạm Thị Trang, Nguyễn Thị Kim Lan. Nghiên cứu biểu hiện gen mã hóa kháng nguyên bề mặt của tiên mao trùng gây bệnh ở trâu, bò Việt Nam. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT số 13, 2014.
 4. Bùi Thị Hải Hòa, Nguyễn Thị Thu Hiền, Phạm Thị Tâm. Nghiên cứu xác định một số đặc điểm sinh hóa và thu nhận protein G từ chủng vi khuẩn Streptococcus sp BV14. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, số 1, 2014.
 5. Nguyễn Thị Thu Hiền, Phạm Thị Tâm, Mẫn Hồng Phước. Nghiên cứu tạo chủng vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus đột biến giảm độc lực. Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội, số 24, 2016..
 6. Nguyễn Thị Thu Hiền. Sàng lọc các chủng nấm mốc sinh tổng hợp laccase từ nguồn phế phẩm nông nghiệp của tỉnh Thái Bình. Tạp chí Khoa học, số 33, 2017.
 7. Mẫn Hồng Phước, Nguyễn Thị Thu Hiền. Phân lập và xác định đặc tính của vi rút gây bệnh hoại tử thần kinh VNN (Nervous necrosis virus) ở cá mú (Epinephelus sp.) tại miền Bắc Việt Nam. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, số 15, 2018.
 8. Nguyễn Thị Thu Hiền. Nghiên cứu vai trò của vi khuẩn Lactobacillus sp. đến sự tăng cường tổng hợp 1 số cytokin ở gà. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, số 1, 2019
 9. Nguyễn Thị Thu Hiền. Nghiên cứu ảnh hưởng của vi khuẩn Lactobacillus đến sự tổng hợp gen Meq của virus gây bệnh Marek ở gà. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, số 5, 2019
 10. Bùi Thị Hải Hòa, Nguyễn Thị Thu Hiền, Đinh Thị Thu Lê, Trịnh Thị Thu Hằng. Nghiên cứu thu nhận hợp chất màu Clorophylla từ tảo bột Spirulina Platensis. Tạp chí khoa học Số 62 (12/2019).
Scroll