ThS. Vũ Kim Thoa

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

THS. VŨ KIM THOA

Chức danh: Giảng viên

Chuyên ngành: Công nghệ Sinh học

Email: kimthoacnsh@hou.edu.vn

CÁC MÔN GIẢNG DẠY:

 • Công nghệ protein và enzym
 • Thực hành Hóa sinh Công nghiệp
 • Thực hành Hóa sinh Thực phẩm

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU:

 • Nghiên cứu protein, enzyme từ vi sinh vật ứng dụng trong thực phẩm, nông nghiệp.
 • Nghiên cứu tách chiết và thu nhận hoạt chất sinh học từ thực vật, vi sinh vật ứng dụng trong các lĩnh vực thực phẩm bảo vệ sức khỏe, công nghệ thực phẩm.

ĐỀ TÀI – DỰ ÁN

Chủ nhiệm

 • Nghiên cứu tăng hiệu suất sinh tổng hợp axit clavulanic (CLA) từ xạ khuẩn Streptomyces clavuligerus tự nhiên bằng kỹ thuật di truyền và đột biến. Đề tài KHCN Cấp Bộ Giáo dục Đào tạo, năm 2022 – 2023.
 • Xây dựng mô hình thủy canh ứng dụng đào tạo định hướng nghê nghiệp ngành CNSH. Đề tài cấp cơ sở năm 2017 – 2018 .
 • Nghiên cứu sản xuất biogas từ cỏ voi. Đề tài cấp cơ sở năm 2011.

Thành viên

 • Nghiên cứu tuyển chọn các chủng Streptomyces bản địa dùng cho sản xuất chế phẩm probiotics phòng trừ bệnh vi khuẩn ở tôm sú và cá tra. Đề tài NCKH cấp Nhà nước (ĐTĐL.CN-31/21)
 • Nghiên cứu cấu trúc và sự gia tăng tỷ lệ kháng kháng sinh của quần thể vi sinh vật đất trong điều kiện ảnh hưởng ô nhiễm kim loại nặng tại khu vực tỉnh Thái Nguyên. Đề tài cấp cơ sở năm 2021.
 • Thiết kế và chế tạo mô hình thiết bị sản xuất bia phục vụ đào tạo chuyên ngành Công nghệ Sinh học. Đề tài cấp cơ sở năm 2019.
 • Nghiên cứu ứng dụng enzym để thu nhận Puerarin từ củ sắn dây Việt Nam làm nguyên liệu sản xuất thực phẩm chức năng. Đề tài KHCN Cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2016 – 2017.
 • Nghiên cứu sinh tổng hợp và tách chiết kháng sinh Doxorubicin từ xạ khuẩn làm nguyên liệu điều chế thuốc ung thư. Đề tài thuộc Chương trình trọng điểm cấp nhà nước – Chương trình hóa dược, năm 2010 – 2015.
 • Nghiên cứu sản xuất gelatinase tái tổ hợp ứng dụng trong công nghệ thực phẩm, mỹ phẩm. Đề tài KHCN KC.06/11-15, năm 2010 – 2015.
 • Nghiên cứu cấu trúc, chức năng và hoạt tính của các dTDP-6 deoxy chalose trong cấu trúc kháng sinh dihydrochacomycin tạo ra từ Streptomyces KCTC 0041 BP. Quỹ nghiên cứu cơ bản Quốc gia (Nafosted) năm 2011 – 2015.

BÀI BÁO KHOA HỌC 

 1. Vũ Kim Thoa, Nguyễn Thị Phương Thảo (2021). Hoàn thiện quy trình lên men Bacillus clausii TN17 trên hệ thống lên men 300L. Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia “Ứng dụng Công nghệ Sinh học trong chế biến, bảo quản và phát triển thực phẩm bảo vệ sức khỏe con người”, năm 2021.
 2. Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Vũ Kim Thoa (2021). Sử dụng Bacillus TB5 phân giải tinh bột sống tạo chế phẩm bánh men rượu chất lượng cao (2021). Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia “Ứng dụng Công nghệ Sinh học trong chế biến, bảo quản và phát triển thực phẩm bảo vệ sức khỏe con người”, năm 2021.
 3. Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Thị Minh Khanh, Lê Đức Mạnh, Vũ Kim Thoa, Chu Đình Bính, Phạm Thị Lan Anh (2019). Phân tích dạng tồn tại của kẽm trong mẫu nấm men. Tạp chí Công nghệ Sinh học số 3 năm 2019. Tr 519-525.
 4. Vũ Kim Thoa, Trần Thị Trang (2019). Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng rau xà lách trồng theo phương thức thủy canh. Tạp chí khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội, 2019.
 5. Vũ Kim Thoa, Nguyễn Thị Minh Khanh, Lê Đức Mạnh, Đinh Đức Hiền, Vũ Nguyên Thành (2018). Khả năng chuyển hóa erythritol từ glucose và đặc điểm sinh hóa của một số chủng nấm men Moniliella megachiliensis. Báo cáo Khoa học “Hội nghị Công nghệ Sinh học Toàn quốc 2018”.
 6. Vũ Kim Thoa, Đỗ Thanh Huyền (2016) Khả năng sinh tổng hợp erythritol của nấm men Moniliella megachiliensis. Tạp chí khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội, 2016.
 7. Vũ Kim Thoa, Nguyễn Thị Minh Khanh, Lê Đức Mạnh, Đinh Đức Hiền, Vũ Nguyên Thành (2015). Screening of Moniliella yeast with high-level production of erythritol. International Scientific-Practical Conference “Food, Technoligies and Health”, 2015, p 129 – p 134.

 

Scroll